ร้านพิมพ์ดี

675,677 ถนนราชดำเนิน 1 
ตำบลในมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
055 716 169 , 081 605 3619