Good give for good life #1

ร่วมแบ่งปัน แบ่งปัน สิ่งของ ของใช้ 

แบ่งปันอาหารให้น้องอิ่มท้อง

แบ่งปันความสุขที่เรามี..ให้ผู้อื่น..ตามกำลัง  

 

ณ โรงเรียนเขาน้ำเพชร : วันที่ 22 ธันวาคม 2557

42 หมู่ที่ 6 บ้านเขาน้ำเพชร  ตำบลคลองแม่ลาย                      อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 6200 

ร้านพิมพ์ดี

675,677 ถนนราชดำเนิน 1 
ตำบลในมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
055 716 169 , 081 605 3619