Good give for good life #3

ให้น้องอิ่มท้อง/ ให้เสื้อกันหนาว..ถุงเท้าน้องสวมใส่/ทาสีใหม่สนามเด็กเล่น/ เพ้นท์อักษรให้น้องอ่าน ให้หนังสืออ่านเล่นเป็นความรู้ให้สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า “แบ่งปัน”

ณ โรงเรียนบ้านปูแป้: วันที่ 28 มกราคม 2560

ตำบล พะวอ อำเภอแม่สอด ตาก 63110

ร้านพิมพ์ดี

675,677 ถนนราชดำเนิน 1 
ตำบลในมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
055 716 169 , 081 605 3619